Etkinlikler

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nde İkinci Konferans: Beden-Şehir İlişkisi Tartışıldı

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD)'nin siyaset düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meselelerini yeniden gündem haline getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların sonuncusu 17 Ocak 2023 Salı günü Marmara İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Salonu'nda gerçekleşen "İslam Siyaset Düşüncesinde Beden-Şehir İlişkisi" başlıklı konferans oldu. Yoğun bir ilgiyle takip edilen programda İbrahim Halil Üçer’in moderatörlüğünde Ömer Türker konferans verdi.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğinde yürütülen İSD projensinin ikinci konferansı olan bu toplantı İSD proje yürütücüsü Ahmet Köroğlu’nun selamlama konuşması ile başladı. Köroğlu, İSD projesinin mahiyetinden bahsederek proje kapsamında yapılan çalışmaları kısaca tanıttı. Ardından İbrahim Halil Üçer, konunun mahiyetini ifade eden sözleri ile konferansı açarak Ömer Türker’i takdim etti.

Ömer Türker konuşmasında klasik dönem siyaset kitaplarında insan bedeni ve şehir arasında kurulan benzerliği başka açılardan derinleştirilerek sorgulamaya açtı. Konuşmasında beden ile devlet arasında kurulacak bir karşılaştırma ve benzetme üç kavram esas alınarak özetlendi: İşlev, yönetim ve denge.  

Ömer Türker, "Organlar işlevlerini bütün içerisindeki yerine göre kazanır. Bütün içerisinde anlam ifade etmiyorsa organ işlevsizdir. Her bir organdaki aksama bütündeki aksama demektir. Bu bazen öldürücü bazen telafi edici olabilir. Devlet de siyasi bütünlük açısından tıpkı beden gibidir." sözleriyle devletin de tıpkı beden gibi bir çırpıda sayılamayacak kadar organı haiz olduğunu ifade etti. Her bir organın devletin bütünlüğü içinde tanımlanmış bir işlevi olduğunu ve devletin bekası için bu işlevin gereğince ifası şart olduğuna vurgu yaptı. Türker, bu husustaki kilit kavramı ise şöyle açıkladı: "Devletle beden arasındaki benzetmenin zirveye çıktığı nokta uyum kavramıdır; çünkü yönetenle yönetilenleri birbirine bağlayan ve devletin varlığını devam ettiren unsur uyum ve ahenktir.”

Konferans boyunca şehrin-devletin beden ve şehir arasında klasiklerin kurduğu benzerliğin toplumsal varlıktaki uzantıları karşılaştırmalı olarak eke alındı. Ömer Türker’in konuşmasının ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak tartışma zenginleştirildi.  

Program Kaydına Ulaşmak İçin: Tıklayınız.