Etkinlikler

İslam Siyaset Düşüncesindeki Ekollerin İncelendiği 6. Çalıştay Gerçekleştirildi!

İLEM ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğiyle, İslam Siyaset Düşüncesi (İSD) projesi kapsamında yürütülen “İslam Siyaset Düşüncesinde Ekoller Çalıştayı” 28 Ekim Cumartesi günü İLEM’de gerçekleşti.

Yusuf Ziya Gökçek’in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği ve geniş bir katılımın olduğu çalıştayda; İslam siyaset düşüncesinde ekollerin nasıl oluştuğu, nelere dayandığı ve nasıl bir süreç izlediği gibi konular cevap buldu. Çalıştayda İslam düşüncesinde oluşan ekoller, siyaset perspektifinden ele alınırken ekollerin siyasi pratikleri, siyasetin esas meselelerine olan yaklaşımları, siyasetin meşruiyeti ile ilgili fikirleri ve siyasi fikir olarak mezheplerin mahiyeti incelendi.

Çalıştayda Kadir Gömbeyaz, Ahmet Faruk Göksün, Feyza Doğruyol, Mehmet Ümit, Mehmet Toprak, Mehmet Evkuran tebliğlerini sundular. İslam Siyaset Düşüncesinde Ekoller Çalıştayında İslam tarihinde ortaya çıkan mezheplerden İbadiyye, Mu’tezile, İsmailiyye, İmamiyye, Zeydiyye ve Ehl-i Sünnet ekollerinin siyaset anlayışlarına ilişkin tebliğlerin sunumu gerçekleşti.

Çalıştayın ilk oturumunda İbadiyye mezhebinde, Mu‘tezile ekolünde ve erken dönem Şii-Batiniliğinde siyaset düşüncesinin nasıl şekillendiğini ve hangi olaylardan etkilenerek bu ekollerin oluştuğu ele alınırken, ikinci oturumda ise Şii-İmamiyye, Zeydiyye mezhebleri ve Sünni gelenekte çeşitli siyasi düşünce ve meseleler tartışıldı. Tebliğlerin akabinde “soru-cevap” şeklinde oluşan müzakere ortamı ile çalıştay sonlandırılmıştır.

Çalıştayın kayıtları kısa sürede İLEM TV üzerinden istifadeye açılacak.