Etkinlikler

Sınıf ve Zümre Kavramlarının İslam Siyaset Düşüncesinde Ele Alınışlarının Değerlendirildiği 7. Çalıştay Gerçekleştirildi!

İLEM ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğiyle, İslam Siyaset Düşüncesi (İSD) projesi kapsamında yürütülen ve yedinci çalıştay olan “İslam Siyaset Düşüncesinde Sınıf ve Zümre Çalıştayı” 30 Aralık Cumartesi günü İLEM’de gerçekleşti.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Taha Eğri’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdiği, moderatörlüğünü Ömer Türker’in yürüttüğü ve geniş bir katılımın olduğu çalıştayda, islam düşünce geleneğinde mevcut olan sınıf mefhumuna dair tebliğler sunuldu. Sunulan tebliğlerde İslam siyaset geleneğinde sınıf kavramının modern sınıf kavramından farkının ne olduğu, bu sınıfların meydana getirdiği toplumsal hareketin siyasetle olan ilişkisinin klasik ve modern dönemde ne gibi farklılıklara sahip olduğu, siyaset kitaplarında sınıfların kaç tane olduğu, bunların nasıl ayrıldığı ve hangi erdem-erdemsizliklere sahip olduğu ve İslam geleneklerinin siyasi düşünce tarzlarının ne şekilde olduğu aralarındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu derinlemesine ele alındı.

Çalıştayda Kamuran Gökdağ, Lütfi Sunar, İbrahim Aksu ve Haşim Şahin tebliğlerini sundular. Çalıştayın birinci oturumunda İslamda Siyasi Düşünce Tarzları: Gelenklerin Siyasi Epistemolojilerindeki Benzerlik ve Farklılıklar Üzerine, ikinci oturumda Sınıf Kavramının Anlamı ve Modern Sınıftan Farklılığı, üçüncü oturumda İslam Siyaset Düşüncesinde Sosyal Sınıflar, dördüncü oturumda ise Erken Osmanlı Döneminde Dini Zümrelere ilişkin tebliğler sunuldu. Tebliğlerin akabinde “soru-cevap” şeklinde oluşan müzakere ortamı ile çalıştay sonlandırıldı.

Çalıştayın kayıtları kısa sürede İLEM TV üzerinden istifadeye açılacak.