Yayınlar

Adalet meselesi gerek klasik gerek modern dönemde metafizik, ahlak ve siyasetin temel meselelerinden biridir. Bilhassa ahlak ve siyaset alanı, adalet kavramı olmadan düşünülemez. Adaletin kavram olarak ne anlama geldiği, hangi bileşenlerden oluştuğu, onu tamamlayan unsurların neler olduğu ve bireysel yahut toplumsal seviyede adalete nasıl ulaşılacağı soruları, ahlak ve siyaset düşünürlerinin daima gündeminde olmuştur. Adalet kavramı, günümüzde de klasik dönemdeki canlılığını muhafaza etmektedir.

Bu kitap, adaletin kelam, felsefe, ve tasavvuf gelenekleri ile siyasetname literatüründe nasıl açıklandığını inceleyerek bu geleneklerin kapsamlı bir perspektifini sunmayı amaçlamaktadır.

 

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.