Yayınlar

İktidar meselesi gerek klasik gerek modern dönemde siyaset düşüncesinin kalbinde yer alır. İktidarın kökenleri, meşrulaştırma yöntemleri, kavramsal parçası olmasa bile onsuz düşünülemeyeceği unsurların neler olduğu ve iktidara nasıl ulaşılacağı, siyaset düşünürlerinin ana odak noktasıdır.

Modern dönem, iktidar ilişkilerinin daha geniş bir perspektiften ele alındığı, klasik dönemden önemli ölçüde farklı teorilerin geliştirildiği bir zaman dilimidir. İslam siyaset düşüncesinde de kelamcılar, fakihler, muhaddisler, sufiler, filozoflar, tarihçiler ve yöneticiler dahil olmak üzere çeşitli gruplar, iktidar meselesini derinlemesine incelemiştir. Bu da İslam’ın siyaset düşünce tarihini iktidar sorununa dair zengin bir içerikle donatmıştır. Kitap, İslam siyaset düşüncesinin derinliği ve çeşitliliğini merkeze alarak iktidarın kökenlerine ve meşruiyetine odaklanmaktadır.

Katkıda Bulunanlar: Ahmet Ayhan Çitil, Hulusi Ertuğrul Umudum, Selahattin Polatoğlu, Şaban Ali Düzgün, Ömer Türker, Yunus Cengiz, Hatice Umut, Müddessir Demir, Kamuran Gökdağ.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.